eShop

Reklamační řád

Servisní a reklamační podmínky pro internetový obchod firmy SESTAVSI.CZ platné od 1.1.2006
Zboží zakoupené na internetovém obchodě je možné reklamovat pouze zasláním na adresu SESTAVSI.CZ, Reklamační oddělení, Pražská 91, Žalany, 417 63

 1. Při reklamaci je nutné zaslat spolu se zbožím kopie nabývacích dokladů (dodací list, faktura), dále originální záruční list (byl-li ke zboží přibalen), kompletní opravné listy ke zboží z předchozích reklamací a uvést jasný popis závady výrobku. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.
 2. Náklady na dopravu do reklamačního oddělení firmy SESTAVSI.CZ  hradí zákazník. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi hradí firma SESTAVSI.CZ
 3. a) Pro občany – záruční doba se skládá z 24 měsíců zákonné záruky a zbylé doby, po kterou se firma SESTAVSI.CZ zavazuje odstranit závady vzniklé na zařízení. b) Pro právnické a fyzické osoby (podnikatele) – záruční doba je doba, po kterou se firma SESTAVSI.CZ zavazuje odstranit závady vzniklé na zařízení.
 4. Záruční doba je vždy uvedena v popisu zboží na internetovém obchodě při objednání a je uvedena na faktuře, kterou zákazník se zbožím obdrží.
 5. Uplatňování záruční doby je podmíněno kompletností reklamovaného zboží (ovladače, obaly, kabely a konektory), předložením dokladu o koupi – dodacího listu, faktury a dodržením všech servisních a reklamačních podmínek.
 6. Za data na nosičích (pevné disky, CD a DVD média, diskety apod.) předaných do servisu SESTAVSI.CZ neručíme, doporučujeme všechna data před předáním zařízení do servisu zálohovat.
 7. V případě neoprávněné reklamace je zákazníkovi účtován poplatek 500,- Kč bez DPH. Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, i když se na zboží projevuje závada jiná, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace uvedených v bodě 1 servisních a reklamačních podmínek.
 8. Za důvod k reklamaci nelze uznat: a) Nekompatibilitu zakoupeného zboží s jiným hardwarem, pokud nebyla tato kombinace požadována při objednávce (je nutno ji uvést do poznámky objednávky). b) Závadu, která se projevuje pouze při použití software, u kterého zákazník není schopen doložit doklad o jeho legálním nabytí. c) Zboží poškozené mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku. d) Pokud k vadě zařízení došlo vlivem zanesení mechanických součástí (např.ventilátoru, chladiče, pohonných jednotek) prachem, nebo jinou nečistotou. Doporučujeme proto pravidelné čištění mechanických součástí. e) Vadu, ke které došlo po skončení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.
 9. SESTAVSI.CZ si vyhrazuje právo nahradit vadný díl dílem obdobným, stejných nebo lepších technických parametrů.
 10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší.
 11. Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.
 12. Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách SESTAVSI.CZ (www.sestavsi.cz), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních a reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

AKČNÍ NABÍDKY

NEJLEVNĚJŠÍ NOTEBOOKY S WIN

DVD VERBATIM za nejlepší ceny

Aukro.cz

Aukro.cz

Reklama

počítadlo

TOPlist